Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2020

To, czego szukasz, także Ciebie szuka. 
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromlovvie lovvie via48hrs 48hrs
Reposted fromshakeme shakeme viaalensztajn alensztajn

Nauczyłem się, że nawet najmilsi ludzie mogą wspiąć się na wyżyny okrucieństwa.

— K. Bromberg - "W kajdankach miłości. Życiowi bohaterowie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
4873 6c5d
Reposted fromtwice twice viaszarakoszula szarakoszula
Człowiek sam jest ślepy. Musi mieć wokół siebie lustra albo inne oczy. Kocha – to znaczy przygląda się sobie.
— Zbigniew Herbert
Reposted frommhsa mhsa via48hrs 48hrs
9991 3345
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszarakoszula szarakoszula
2359 427f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszarakoszula szarakoszula
2911 d1f7 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via48hrs 48hrs
8480 389a
Reposted fromruthieful ruthieful via48hrs 48hrs

January 10 2020

Jeśli mierzę zbyt wysoko, by zdobyć miłość, czynię to dlatego, że tak bardzo jej pragnę i tak mało jej zaznałem.
— Jack Kerouac, Allen Ginsberg - "Listy"
6638 7756 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viascorpix scorpix
1874 19b7 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viascorpix scorpix
Wszystko, na czym mi zależy, niszczę swoim charakterem.
2131 c40d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via48hrs 48hrs
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
0696 7a9c 500
via Depresja na wesoło.
Reposted fromnutt nutt viathe-lapis-lazuli the-lapis-lazuli
6801 9ed7
0974 4b1a
Reposted frommiischa miischa viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl