Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2020

5531 1fa8
Reposted fromdreamadream dreamadream via48hrs 48hrs
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viaszarakoszula szarakoszula
7016 dc39
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatake-care take-care
9439 f636 500
9180 7f1d 500
Reposted fromzciach zciach viaszarakoszula szarakoszula
Z jakiś względów ludzie nie potrafią wyobrażać sobie końców, nie tylko końców rzeczy wielkich, ale nawet najmniejszych. Może samo wyobrażanie sobie czegokolwiek wyczerpuje jakoś rzeczywistość; może ona nie chce być wyobrażana w głowach ludzi, może chce być wolna, jak zbuntowany nastolatek, i właśnie dlatego zawsze jest inaczej, niż można to sobie było wyobrazić.
— Olga Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny.
8428 a6db
Reposted fromonlyman onlyman viadreamadream dreamadream
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromte-quiero te-quiero via48hrs 48hrs
Życie polega nie na oddychaniu, ale na chwilach, w których wstrzymujemy oddech.
— Krzysztof Bochus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs
2549 bec0
Reposted fromdotti dotti viaszarakoszula szarakoszula
8188 d85e 500
Reposted fromzaptains zaptains viaMsChocolate MsChocolate
2753 ce16 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
3055 61b8 500
2245 ec95 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek via48hrs 48hrs
5171 8469 500
5216 68c6 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaszarakoszula szarakoszula
9159 75a0 500
Reposted fromaisu aisu viaszarakoszula szarakoszula
9098 cdda
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viadreamadream dreamadream
8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...