Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2019

4924 7bbf 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viazimnydzienn zimnydzienn
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazimnydzienn zimnydzienn
7082 8531 500
Reposted frompiehus piehus viaalensztajn alensztajn
9612 f4f9
3577 ead6 500
Reposted fromkix kix viaszarakoszula szarakoszula
6424 07c0 500

Linthal, Switzerland (by Dirk Dallas)

I discovered that I am tired of being a person. Not just tired of being the person I was, but any person at all.
— Susan Sontag
Reposted frometa eta viaszarakoszula szarakoszula

June 08 2019

9289 a85c
Reposted fromczarnycukier czarnycukier via48hrs 48hrs
Śniłam o nim Śniłam o nas Śniłam pocałunek I śniłam usta Śniłam Tajemnie  Śniłam bajkę Podzieliłam ją na ćwierć Na nas i na was Na siebie i na niego
— losing my mind / 07.06.19
Reposted fromriseme riseme viazimnydzienn zimnydzienn
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaimpressive impressive
Kiedy, jak nie w młodości, jest czas na popełnianie błędów?
— Wanda Rabczewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazimnydzienn zimnydzienn
9043 3485 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazimnydzienn zimnydzienn
Chcę cię spróbować raz. A później cały czas.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viazimnydzienn zimnydzienn
chcę w końcu odpocząć. poczuć ulgę. niech mi ktoś w końcu pomoże
Reposted fromdjLangley djLangley viazimnydzienn zimnydzienn
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viazimnydzienn zimnydzienn
1273 eaf6
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
6494 d5b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszarakoszula szarakoszula
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
5986 d4be 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl