Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2019

Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
8201 45bd 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viazimnydzienn zimnydzienn
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarapingyourmind rapingyourmind
7615 5828 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
6964 cf10
Reposted frommariola mariola viajointskurwysyn jointskurwysyn
9418 a1dd 500
Sergii Shaulis, Ukraina
4221 e88b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
8267 1057 500
8579 7456 500
M. Wicha 
8233 cc2f
8551 63c0
Reposted fromsoftboi softboi viajointskurwysyn jointskurwysyn
4443 1d61 500
Reposted fromsoftboi softboi via48hrs 48hrs
Chciałabym w wieku 75ciu lat usiąść na ganku z jakimś starszym panem i z czystym sercem powiedzieć: Wygraliśmy wszystko.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa via48hrs 48hrs
9180 d98d 500
I want to have the possibility of decision
Reposted fromikari ikari via48hrs 48hrs
6975 eb2c 500
Reposted fromcontigo contigo via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl