Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2019

5158 182b 500
Reposted frombabyface babyface viaalensztajn alensztajn
5816 22f5
Reposted fromrisky risky viascorpix scorpix
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viascorpix scorpix
8071 ad53
9970 eaac
Reposted fromprzemykaz przemykaz viajointskurwysyn jointskurwysyn
4068 9c44 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viairmelin irmelin
0052 a547 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
3874 8ecf 500

mesogeios:

Queen Charlotte’s Ball, London 1959 by Henri Cartier-Bresson

Reposted fromSkydelan Skydelan viairmelin irmelin
Często w trakcie terapii analizujemy nasilenie różnych cech danej osoby. Ludzie szczodrzy emocjonalnie, nader uprzejmi, empatyczni, skorzy do niesienia pomocy i skłonni do poświęceń bywają szczególnie podatni na zranienie. Przez swoje „anielskie usposobienie” w związkach bywają tak wykorzystywani, że nieomal dostają bzika. Dużo mówi się o tym, że należy uważać na swoje wady, ale prawda jest taka, że zalety też warto trzymać na wodzy. Bycie dobrym człowiekiem bez umiaru może skończyć się niezmiernie niedobrze.
— Rafał Olszak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
9869 6071 500
nobody wants to hear this, but sometimes the person you want most is the person you're best without.
— internety
Nikt poza nami nie wie, jakie jesteśmy słabe, kiedy jesteśmy silne, ale też na odwrót.
— "Zdrój" Klicka
Reposted fromhesiamela hesiamela viaskraweksiebie skraweksiebie
9533 5ace
NATURALLY.
Reposted frompiehus piehus viaskraweksiebie skraweksiebie
6686 fec3
Reposted frommariola mariola viaskraweksiebie skraweksiebie
2598 1146
Reposted fromthinredline thinredline viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl