Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
3089 d33d 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaimpressive impressive
5860 fc95
Reposted fromkarahippie karahippie via48hrs 48hrs
7196 099b
Dzisiaj słyszysz -“będę zawsze obok”
Jutro znowu siedzisz sam ze sobą
— Quebonafide ft. ReTo - Half dead
(via fuckingartistic)
Ona jest bardzo przez niego pokaleczona. 
— Jakub Żulczyk
4049 08a6
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom via48hrs 48hrs
7781 75c1 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia via48hrs 48hrs
4129 a6e0
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
8493 86d7 500
Reposted fromslodziak slodziak viasilence89 silence89
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul via48hrs 48hrs
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromwhyalwaysme whyalwaysme via48hrs 48hrs
2177 12e6
Reposted frombrumous brumous via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl