Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

Niech pan uważa, bo pan umrze. I będzie pan chodził zabity.
— L.C.
Reposted fromwowlovely wowlovely viablackheartgirl blackheartgirl
9680 986d
Reposted fromgingillo gingillo viaxhiatusx xhiatusx
9307 d221 500
Reposted fromenn0 enn0 viaintroweird introweird
5365 af98 500
Reposted fromsoup95 soup95 viapanpancerny panpancerny
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaJuliette Juliette
Nie ma już nic
Jest dobre wyjście spać
Jest dobre wyjście jeść
Jest dobre wyjście pić
wódkę pić
papierosy palić
kochać

żyć

tak
to wszystko jest dobre wyjście
— R. Wojaczek
Nie wiem czy jeszcze potrafię kochać i może dlatego właśnie zostałem sam
— Diox/The Returners "Samotność"
Reposted fromxalchemic xalchemic viainspirations inspirations
Najbardziej irytująca rzecz, jaką możesz zrobić w kłótni, to powiedzieć komuś prawdę.
— Eshkol Nevo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
7499 4356
Reposted fromtfu tfu viakapitandziwny kapitandziwny
Mam wrażenie, że kiedyś siądę i zacznę się śmiać, jak mogłam tak po prostu zmarnować część życia, z której teraz nic nie mam.
1319 7294 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Nie dotarło. Siedziała wkurwiona i zachowywała się jak milcząca idiotka. To niesamowite, że niektórzy nawet milcząc pierdolą głupoty.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viainspirations inspirations
8425 3e68 500
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viainspirations inspirations
8227 9a3f 500
Katowice, Silesia. #tymczasem
Reposted fromavooid avooid viainspirations inspirations

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromoutoflove outoflove viacappaque cappaque
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl