Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

6651 0e90 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaall-about-kate all-about-kate
4645 cdc8
space jam
Reposted fromnazarena nazarena viagingerglue gingerglue
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via owo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viasiostry siostry
7380 f137 500
Reposted fromfungi fungi viapankamien pankamien
9609 76c4
Reposted fromamatore amatore viabe-awesome-today be-awesome-today
Zostań kiedyś na noc,
bądź powodem niewyspania
— Maria Goniewicz
Nasze wyobrażenia mogą zepsuć coś prawdziwego
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viasiostry siostry

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— W. Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
5901 4985 500

fish-dinner-connoisseur:

mirkokosmos:

VLC Media Player has encountered a Problem with Windows

im screaming so loud

Reposted frombluuu bluuu viamauak mauak
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix viajointskurwysyn jointskurwysyn
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viajointskurwysyn jointskurwysyn
Miłość na wiek się nie ogląda.
— Aleksander Puszkin
Reposted fromiloveyou iloveyou viajointskurwysyn jointskurwysyn
8349 6fe6
1367 21e8
8616 6a54 500
9420 432f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaalensztajn alensztajn
Reposted fromsilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl