Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2019

7714 4870 500
Reposted fromsoftboi softboi viaimpressive impressive
Nie palę, ale są chwilę, że chce mi się zapalić. Pan pali?
— W. Myśliwski - Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromunr-eal unr-eal viazimnydzienn zimnydzienn
7422 fe55 500
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viaimpressive impressive
7469 8daa 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
2467 7782
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
2860 e554 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
7719 4402 500
C.J.Tudor 'Kredziarz'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viairmelin irmelin
6573 2004
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
8016 2f72 500
Reposted fromsoftboi softboi viazimnydzienn zimnydzienn
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
   Ja muszę ci opowiedzieć, bo to mnie męczy, bo nie wiem, co z tym zrobić.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viazimnydzienn zimnydzienn
Reposted fromshakeme shakeme viaszarakoszula szarakoszula
- Czy był pan wtedy pijany?
- A któż jest trzeźwy o czwartej rano?
— Marek Hłasko, "Piękni Dwudziestoletni"
Reposted fromLuukka Luukka viazimnydzienn zimnydzienn
6898 433f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszarakoszula szarakoszula
Zamiast mówić: "Co ja takiego zrobiłem", spróbuj powiedzieć: "Następnym razem zrobię to inaczej".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaumie-ranko umie-ranko
2751 9f5a 500
bohater.
Reposted fromlexxie lexxie viaumie-ranko umie-ranko
6462 12f0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimpressive impressive
8371 fbe6 500
Reposted fromnoticeable noticeable viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl