Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

Sol Duc Falls, WA
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viairmelin irmelin
Czas robi swoje. A ty, człowieku?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
Reposted frombluuu bluuu viaimpressive impressive
1581 bf48 500
4228 584d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilence89 silence89
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viasilence89 silence89
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viasilence89 silence89
3130 dce6
/tuszzarogiem
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viasilence89 silence89
6918 395d
Reposted frombanitka banitka viasilence89 silence89
7153 78b0 500
Reposted frompiar piar viasilence89 silence89
6094 7f55
Reposted frombrumous brumous viapocalujmnie pocalujmnie
Kiedy ktoś na okrągło Cię rani, pomyśl o nim jak o papierze ściernym. Może Cię podrapać i lekko zranić, ale w końcu Ty będziesz obrobiony i wypolerowany, a on stanie się bezużyteczny.
— Chris Colfler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapocalujmnie pocalujmnie

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viapocalujmnie pocalujmnie
-Nie zwiąż się z nikim zbyt wcześnie - mówi mi.
-Będzie ci się wydawało, że spotkałeś miłość życia, ale to będzie złudzenie.Kochamy wiele razy i dlatego możemy przetrwać. Nie wierz do końca przyjaciołom, bo jesteś przystankiem na ich drodze, odpłyną i zapomną. Zarazem zabiegaj o te przyjaźnie, potem będzie już za późno.Po studiach nie zawiążesz już żadnej. Każdy będzie czegoś od ciebie chciał.
— Ł. Orbitowski
5871 3166 500
Reposted fromexistential existential via2708 2708
9824 dda4

hurtndetached:

Pretty much what I’m down to

February 09 2018

7109 1346
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl