Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaumie-ranko umie-ranko
Cóż... jestem staromodna.
Lubię należeć do jednego człowieka i słyszeć: 
"Jesteś Moja".
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaumie-ranko umie-ranko
4948 4fcf
Reposted frompiehus piehus viaumie-ranko umie-ranko
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaumie-ranko umie-ranko
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Maja Lidia Kossakowska, Siewca Wiatru
A gdybym był metką
Od twojej koszuli
To nigdy bym ciebie 
Nie uwierał ...
Tylko się przytulił
Leżałbym grzecznie Gdzieś przy twojej skórze I czułbym się mocniej
Niż teraz
Miałbym ciebie dłużej
- Michał Matejczuk
5348 3795
Reposted fromPoranny Poranny viaumie-ranko umie-ranko
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaumie-ranko umie-ranko
0526 ec61 500
Reposted fromtfu tfu viaJuliette Juliette
0498 7294 500
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 24 2018

Do Ciebie - to, co kochasz najbardziej, kiedyś zrani cię najmocniej.
— Nathan Hill "Niksy"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaimpressive impressive
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viaimpressive impressive
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viaimpressive impressive
3342 4dc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimpressive impressive
8188 d85e 500
Reposted fromzaptains zaptains viaimpressive impressive
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viaimpressive impressive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl