Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2019

I jeszcze mam teraz ciebie - nie wolno mi umrzeć,
bo byś płakała.

— Jacek Podsiadło "Być może należało mówić"
Reposted fromyourtitle yourtitle viazimnydzienn zimnydzienn
Jeśli chcesz kogoś oczarować, spraw, by poczuł się wyjątkowo. To zadziała.
— L.J. Shen - "Odcień północy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazimnydzienn zimnydzienn
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viazimnydzienn zimnydzienn

Na porannej pościeli 
Zapach perfum
Jakby przez noc wyrosło 
Białe pole konwalii

Ciebie już nie ma 
Całe są tylko oczy 
Osobno fragment biodra
I stopa

Gdyż nie ma większej rzeźni 
Niż pamięć

Reposted fromzolusiowo zolusiowo viazimnydzienn zimnydzienn
6849 0719
Reposted fromhearted hearted via48hrs 48hrs
7595 f664
Reposted fromGIFer GIFer viamymindneversleeps mymindneversleeps
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
8812 0181
Reposted fromsoftboi softboi via48hrs 48hrs
8814 5fe7
Reposted fromsoftboi softboi via48hrs 48hrs
Na zmianę ufam i wątpię.
— "Lęki i fobie" Happysad
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viazimnydzienn zimnydzienn
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
9656 bf5b
Reposted frombrumous brumous viaumie-ranko umie-ranko
Reposted frompeper peper viaumie-ranko umie-ranko
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viazimnydzienn zimnydzienn
1519 4126 500

Isabelle Adjani photographed by Jean-Claude Deutsch, 1973.

Reposted fromerial erial viazimnydzienn zimnydzienn
5848 9d5a
Reposted fromRowena Rowena viazimnydzienn zimnydzienn
Przez te wszystkie lata dowiedziałam się, że czasem odpychamy ludzi tylko dlatego, żeby nas przyciągnęli. Chcemy, żeby do nas przyszli, powiedzieli, że o nas nie zapomnieli. Chcemy, żeby udowodnili nam, jak bardzo im na nas zależy. Chcemy, żeby walcząc o nas, dowiedli swojej miłości.
— Darien Gee, Herbaciarnia Madeline
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych.

— Ignacy Karpowicz
8811 0e73 500
Reposted fromsoftboi softboi viazimnydzienn zimnydzienn
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl