Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
Reposted fromspecific-humor specific-humor viairmelin irmelin
8470 1a83
Reposted fromirmelin irmelin viairmelin irmelin
6572 613e
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin

Ten pies był najlepszym człowiekiem, jakiego znałem.

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea via2708 2708
9949 a089
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
4611 4f39
7601 5bd4
8480 fadb 500
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada via2708 2708
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego via2708 2708

Mężczyzna powinien zawsze dotykać kobiety tak, jak gdyby to był pierwszy i ostatni raz.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax via2708 2708
8595 38e0 500
Reposted fromumorusana umorusana via2708 2708
4312 2a26
Reposted fromkarahippie karahippie via2708 2708
I wiesz co najbardziej zabolało?
To że dałem z siebie wszystko
A to wciąż za mało
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz via2708 2708
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss via17november 17november
Kiedy spotkasz kogoś, upewnij się, że kiedy w końcu cię opuści będzie bogatszy o jeden uśmiech…
— Shah Rukh Khan
Reposted fromSkydelan Skydelan via17november 17november
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove via17november 17november
Ucieczka nigdy nie jest końcem, a zawsze tylko odwleczeniem. Wiesz o tym bardzo dobrze.
— Daniel Glattauer - "Wróć do mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via17november 17november
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl