Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

0254 d610
Improved.
Reposted frompankamien pankamien viairmelin irmelin
1116 0bc2 500
#mniesmieszy
Reposted frompankamien pankamien viairmelin irmelin
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viairmelin irmelin
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viairmelin irmelin
2696 6b86 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viamauak mauak
1236 4b35
Asertywność zbyt często jest pospolitym brakiem taktu
3682 b14b 500
Reposted fromkindofnightmare kindofnightmare via2708 2708
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 via2708 2708
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss via2708 2708
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle via2708 2708

– To koniec – powiedział.

– Nie dzwoń do mnie więcej – powiedziała ona.

On uwierzył. Ona nie. 

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaimpressive impressive
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpressive impressive
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viaimpressive impressive
0443 f398
Reposted fromamelinowa amelinowa via2708 2708
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal via2708 2708
0688 064d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
9766 528a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viascorpix scorpix
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viascorpix scorpix
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl