Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...).
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromrefuge refuge viadontforgetme dontforgetme
8517 a8a9 500

anamorphosis-and-isolate:

― Manchester by the Sea (2016)
RandiI said a lot of terrible things to you. My heart was broken. And I know yours is broken, too.

9432 5a61
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapeludo peludo
4124 42ab 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
6207 0e06
Z każdym kolejnym dniem wszystko na nowo staje się możliwe.
Ten, który Cię stworzył wie również, co ma z Tobą zrobić. 
— Św. Augustyn
Reposted fromupinthesky upinthesky viadontforgetme dontforgetme

May 21 2017

2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viasilence89 silence89
9928 56a4 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viabrzask brzask
opowiem ci o egoistach. nawet jeśli wiedzą że cię zranią wchodzą w twoje życie żeby cię skosztować bo jesteś rodzajem istoty której nie chcą przegapić. zbyt wiele w tobie blasku żeby go nie poczuli. kiedy więc dobrze się już przyjrzą wszystkiemu co masz do zaoferowania. gdy zabiorą ze sobą twoją skórę twoje włosy twoje tajemnice. gdy uświadomią sobie ile w tym prawdy. jaką jesteś burzą nagle ich to poraża.
wtedy pojawia się tchórzliwość. wtedy osoby za które ich uważałaś ustępują miejsca smutnej rzeczywistości tego jacy są. wtedy z ich ciała ulatuje wszelka odwaga i odchodzą mówią znajdziesz lepszego ode mnie.
będziesz stała naga wciąż mając ukrytą gdzieś w sobie połowę z nich i płakała. pytając dlaczego to zrobili. dlaczego cię zmusili żebyś ich kochała skoro nie mieli zamiaru odwzajemnić tej miłości a oni powiedzą coś w rodzaju po prostu musiałem spróbować. musiałem dać temu szansę. przecież chodziło o ciebie.
ale to nie jest romantyczne. nie jest urocze. myśl że byli tak owładnięci twoim istnieniem że musieli zaryzykować że je zniszczą w imię świadomości że ich ono nie ominęło. twoje istnienie znaczyło tak mało w porównaniu z ich ciekawością ciebie.
właśnie tacy są egoiści. igrają z całymi bytami. z całymi duszami żeby zadowolić własną. w jednej sekundzie trzymają cię na kolanach jakbyś była całym światem a w drugiej redukują do zwykłego zdjęcia. zwykłej chwili. elementu przeszłości. jednej sekundy. połykają cię i szepczą że chcą z tobą spędzić resztę życia. ale gdy tylko poczują strach. są już jedną nogą z drzwiami. nie mając odwagi pozwolić ci odejść z gracją. jakby ludzkie serce tak mało dla nich znaczyło.
i po tym wszystkim. po tym całym braniu. ten strach. czy to nie smutne i zabawne że ludzie mają dziś więcej odwagi żeby rozebrać cię swoimi palcami niż żeby sięgnąć po telefon i zadzwonić. przeprosić. za stratę. i właśnie tak ją tracisz.
egoizm
— mleko i miód
Reposted fromhighsoul highsoul viabrzask brzask
9307 ea59
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
Od półtora roku sam dla siebie nie istnieję
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabrzask brzask
3715 e621 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamauak mauak
1745 5bd4 500
Reposted fromslodziak slodziak viamauak mauak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl