Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2019

Reposted fromshakeme shakeme viazimnydzienn zimnydzienn
6832 4db3 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary via48hrs 48hrs
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viazimnydzienn zimnydzienn
Wszyscy mamy blizny, zbieramy je przez całe życie. Blizny po dziecinnych upadkach i szkolnych bójkach, po wyciętym wyrostku i po dziecku wyjętym z brzucha w chwili, kiedy jego serce przestawało już bić. Blizny po chwilach, gdy ciała nas zawodziły, nie spełniając naszych oczekiwań. I blizny wewnątrz, niewidoczne. (...) Tych blizn nie pokazujemy nikomu, bo gdy je pokazujemy, ludzie odwracają głowy i zmieniają temat, a w najlepszym przypadku rozpoczynają licytację.
— znalezione
2047 a836
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative via48hrs 48hrs
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viascorpix scorpix
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viascorpix scorpix
8268 bfa8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
6283 fdcf 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viascorpix scorpix
6912 0147 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viascorpix scorpix
1843 7494 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
1198 68eb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
3332 261c 500
Reposted fromsoftboi softboi via48hrs 48hrs
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viamalinowowa malinowowa
Miałaś kiedyś sen tak realny, że gdy się obudziłaś, miałaś ochotę leżeć z zamkniętymi oczami, żeby nie przeminął?
— Plotkara
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaalensztajn alensztajn
3730 9642 500
Reposted fromRowena Rowena viaskraweksiebie skraweksiebie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl